www.mathcats.com Time Calculator
MATH CATS CALCULADORA DE TEMPS: TEMPS ENTRE 2 DATES
Calculadora de Tiempo www.mathcats.com/explore.html
    Any:     Mes:     Dia:     Hora:     Minut:     Segon:  
Amb la calculadora de temps es pot calcular la subtracció entre dues dates:
Podeu fixar una data en el passat i aconseguir la diferència de temps respecte al moment present: Obteniu el temps transcorregut.
Podeu fixar una data en el futur, i aconseguir la diferència de temps respecte al present: Tindreu el compte enrere fins a la data futura fixada.
(Les dates en gris clar son del passat; Les dates de color verd clar son en el futur)
(No podreu modificar el temps present: Els controls es desactiven.)
(Per defecte, mostra l'edat de la pàgina Math Cats)
Math Cats: Time calculator (Calculadora de temps) © 2004 - : Wendy Petti & Maurici Carbó de nummolt
Aquest projecte pertany a la co·lecció OBBL - Joguines matemàtiques
Time Calculator on Google Play
Linkedin Twitter Facebook GooglePlus AppFutura Blogger Youtube - nummolt